Etsusivu
Svartbäckbygdens egen naturskyddsförening har en viktig uppgift att fylla.

Ursprungligen grundades föreningen år 1974 för att "skydda omgivningen mot den petrokemiska industrins hänsynslösa exploaterings-planer". Trots att de ansvariga på industriområdet i Sköldvik i dagen läge tar miljöskyddet på allvar utsätts vår tarkt ändå för allehanda hot mot vår natur och miljö.

Det är inte bara industrin och sjöfarten som utgör föroreningskällor mm Borgå stad släpper ut sitt avfallsvatten i Svartbäckfjärden. Utsläpp från jordbruk och övrig bebyggelse bör minskas. Det är viktigt att vi som bor i Svartbäckbygden har en gemensam stark organisation för att påverka olika beslutsfattare i sådana  här ärenden. Det här är föreningens väsentligaste uppgift - att kämpa för att de viktiga synpunkter som vi har på vår levnadsmiljö beaktas på ett skäligt sätt.

Ytteriligare befrämjar föreningens miljövård genom att ordna möten, föredrag och exkursioner för sina medlemmar, informera allmänheten genom massmedier och stöda ungdomens intresse för naturen genom studiersor och stipendier.

Föreningen är också medlem i Föreningen vatten - och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.

Vi brukar ordna flera uppskattade tillfällen för våra medlemmar. Speciellt populära är utfärder till olika intressanta och vackra naturområden. Vi ordnar också olika talkon. Kyrkbackens blomplantering sköts av föreningen.

Föreningen har nästan 300 medlemmar och vi tycker att vi borde få ännu fler. Vi anser att de värderingar beträffande natur och miljö som är viktiga för oss borde finna genklang hos alla Svartbäckbor och hoppas att de som inte ännu är naturskyddare skall ansluta sig till föreningen. Det är faktiskt inte dyrt, det kostar bara 5€.